Beleidsplan Stichting Power of Freedom

Algemeen

De Stichting is op 1-5-2018 opgericht onder de naam "Power of Freedom" met als enige doelstelling het organiseren van de Invictus Games in het jaar 2020 in Den Haag, Nederland. Ten behoeve hiervan heeft de Stichting een licentie verworven van de "Invictus Games Foundation". Het post- en vestigingsadres van de Stichting is: Hagheweide 13, 2361 MB te Warmond. De stichting is tevens te bereiken op pim@invictusgames2020.nl en +31 85 0609456 of +31 653263536.

De Stichting is aangemeld bij de Nederlandse fiscus onder RSIN/BTW nr. 858759494 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71550925. De Stichting is BTW-plichtig. De bankrekening van de stichting is NL 98 ABNA 0819684104.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Mart de Kruif, Chairman
  • Pim Versteeg, Vice-Chairman
  • Martine Stoffer, Secretary and Treasurer
  • Angelien Eijsink, Member
  • Gregory Sedoc, Member
  • Marco Vet, Member
  • Edwin de Wolf, Member

Het volledige bestuur is onbezoldigd, ook wordt er geen vacatiegeld verstrekt. Slechts aantoonbare onkosten voor het deelnemen aan vergaderingen worden vergoed. Geen enkel bestuurslid is op zichzelf handelingsbevoegd. Op het gebied van financiële zaken hanteert de Stichting het 4-ogen principe. Financiële middelen kunnen slechts aangewend worden na goedkeuring van minimaal twee bestuursleden. Additionele bevoegdheden, zoals het aangaan van contractuele verplichtingen, zijn vast gelegd in het huishoudelijk regelement van de Stichting en worden in alle gevallen voorgelegd ter goedkeuring aan het voltallige stichtingsbestuur.

Beleid en strategie

De Invictus Games zijn gericht op een specifieke doelgroep, namelijk de gewonde en zieke (ex-) militairen. Dit initiatief van een lid van het Engels koningshuis wordt sinds 2014 georganiseerd en zal in 2020 in Nederland plaats vinden. Nadat de eerste edities voornamelijk in Angelsaksische landen hebben plaats gevonden is 2020 de eerste editie buiten dit gebied. Aan het evenement wordt deelgenomen door 500 atleten uit 19 landen. Zij zullen zich meten in 9 verschillende sporten. Het oogmerk voor de spelen in 2020 is om deze duurzaam en compact te organiseren

Het woord "invictus" refereert aan "onoverwonnen" en weerspiegelt de kernwaarden van de Invictus Games, namelijk dat, ondanks beperkingen en vreselijk oorlogservaringen, er altijd meer bereikt kan worden. Specifiek voor de spelen in Nederland is de aandacht om dit evenement te synchroniseren met alle evenementen rond "75 jaar Vrijheid", een separaat initiatief dat alle gebeurtenissen in het 75e jaar na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog zal organiseren. De geprojecteerde levensduur van de Stichting is tot medio-2020. Na de spelen zal de organisatie ordentelijk opgeheven worden en eventuele baten zullen overgedragen worden aan andere ANBI-instelling met de focus op: Veteranen, Educatie en Gehandicaptensport.

Financiën

Het benodigde budget voor het organiseren en uitvoeren van de Invictus Games 2020 is becijferd op € 15 miljoen. Dit budget is samengesteld op basis van een eerste kostenraming alsmede ervaringen opgedaan tijdens de vorig edities van de spelen. Van bovenstaand bedrag is inmiddels ongeveer 2/3e zeker gesteld middels een garantie van de overheid en externe sponsors. Dit geld is nog niet bij de Stichting. Momenteel betaalt de Stichting de (beperkte) opstartkosten uit verkregen subsidies van het Ministerie van Defensie en het Vfonds. Het restant zal worden bijeengebracht door middel van diverse fundraising activiteiten gedurende 2019. Ten behoeve hiervan zijn in middels gesprekken gestart met een groot aantal partijen. Ook zal er actief gewerkt worden in de richting van donaties en giften. Ten behoeve van loon-administratie, btw-afdrachten, voeren van de boekhouding en accountantscontrole zijn externe partijen ingehuurd. Een finale en goedgekeurde begroting zal per 1-1-2019 op aanvraag beschikbaar zijn.

WE CAME. WE SAW.
WE'RE UNCONQUERED.