Huisregels

Ontworpen november 2021

 • Het evenemententerrein van Invictus Games betreft het gedeelte van het Zuiderpark dat is omheind met hekwerk. Met het betreden van het evenemententerrein stemt u in met de huisregels.
 • Gedurende het evenement, vanaf het moment dat de entrees actief zijn tot na opheffing hiervan, is het niet toegestaan om fietsen mee te nemen naar het evenemententerrein.
 • Fietsen moeten in de daarvoor aangewezen fietsenstallingen worden geplaatst. Verkeerd gestalde fietsen zullen door de organisatie of gemeentelijke handhavers worden verwijderd.
 • Het bezoeken van het Invictus Games Park (het evenemententerrein) en/of het deelnemen aan activiteiten is geheel op eigen risico.
 • Bezoekers zijn verplicht om instructies van de organisatie en haar medewerkers op te volgen op en in de directe omgeving van het evenemententerrein.
 • Persoonsregistratie is verplicht. Deze registratieplicht is door de overheid opgelegd om veiligheidsredenen. De gegevens worden na één dag vernietigd.
 • Bezoekers die het evenemententerrein willen betreden stemmen in met:
  1. Het laten scannen van hun jassen, tassen en andere bezittingen m.b.v. een X-Ray machine.
  2. Beveiligingsvisitatie met gebruik van een metaaldetectiepoortje.
  3. ID check
 • Bezoekers die zich niet willen laten controleren krijgen geen toegang tot het evenemententerrein.
 • De organisatie en beveiligingsorganisatie zijn gerechtigd om bezoekers de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen waar zij dit noodzakelijk achten in het kader van de huisregels, gezondheid, veiligheid en openbare orde.
 • De volgende goederen mogen niet mee worden genomen op het evenemententerrein:
  1. Professionele film, foto of geluidsapperatuur zonder geldige accreditatie
  2. Alcohol & drugs
  3. Glas & blik
  4. Wapens en gevaarlijke objecten
  5. Selfiesticks
  6. Drones (zowel op de grond als in de lucht)
  7. Barbecues, gasbranders, kooktoestellen of messen
  8. Vervoersmiddelen zoals fietsen, scooters en brommers
 • Er worden foto’s, video’s en geluidsopnames gemaakt in het Invictus Games Park. Opnames worden gebruikt voor professionele en commerciële doeleinden.
 • Het evenemententerrein en de directe omgeving is uitgerust met CCTV-camera’s met infraroodsensoren, welke 24/7 gemonitord worden door de organisatie en politie. Deze beelden worden voor een beperkte tijd bewaard.
 • Het gebruik of in bezit zijn van (soft) drugs op het terrein is niet toegestaan.
 • Voor bezoekers onder de 18 jaar is het verboden alcoholische consumpties te kopen, accepteren of consumeren. De organisatie behoudt het recht om geen alcohol te verkopen in geval van wangedrag of dronkenschap.
 • Ongewenst, vervelend gedrag en/of discriminatie wordt niet geaccepteerd. Op basis van gedrag mag zowel de organisatie, beveiliging als de politie toegang tot het Invictus Games Park ontzeggen.
 • De organisatie en haar personeel kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verliezen en/ of diefstal van eventuele eigendommen van bezoekers.
 • Schade aan objecten, eigendommen van het evenement of mensen worden teruggevorderd van de bron.
 • De organisatie en de beveiliging hebben het recht om toegang te ontzeggen aan elke bezoeker die beledigende kleding draagt.
 • Het is niet toegestaan om barbecues mee te nemen of te gebruiken in het Zuiderpark. Broodjes en pakjes drinken, picknickmandjes en dergelijke zijn geen probleem, met uitzondering van in verblijflocaties zoals sportzalen en tenten.
 • Het is verboden te roken in het Invictus Games Park behalve in de daarvoor bestemde gebieden.
 • Dieren zijn toegestaan in het Zuiderpark. Wel geldt er een aanlijn- en opruimplicht. Dieren zijn niet toegestaan in de wedstrijdzalen en tenten, met uitzondering van hulphonden.
 • Het is verboden om folders, flyers of andere items te distribueren op en rondom het Invictus Games Park. Ook mogen er geen interviews afgenomen worden, onderzoeken gedaan worden of commerciële promotie gemaakt worden zonder toestemming van de organisatie, al is het voor non-commerciële doeleinden.
 • Het maken van opnames met een professionele uitrusting en/of professionele geluidsuitrusting is niet toegestaan zonder toestemming of uitgegeven accreditatie vanuit de organisatie.
 • In situaties waarin de huisregels niet voldoende spreken, bepaalt de organisatie.