Over

Stichting Power of Freedom

Algemeen
De Stichting is op 1-5-2018 opgericht onder de naam “Power of Freedom” met als enige doelstelling het organiseren van de Invictus Games in het jaar 2022 in Den Haag, Nederland. Ten behoeve hiervan heeft de Stichting een licentie verworven van de “Invictus Games Foundation”. Het post- en vestigingsadres van de Stichting is: Dorpsstraat LK3, 6998 AA Laag-Keppel.

De Stichting is aangemeld bij de Nederlandse fiscus onder RSIN/BTW nr. 858759494 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71550925. De Stichting is BTW-plichtig. De bankrekening van de stichting is NL 98 ABNA 0819684104.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:

  • Mart de Kruif, Voorzitter
  • Maurice Knecht, Penningmeester
  • Edwin de Wolf, Secretaris

Het volledige bestuur is onbezoldigd, ook wordt er geen vacatiegeld verstrekt. Slechts aantoonbare onkosten voor het deelnemen aan vergaderingen worden vergoed. Geen enkel bestuurslid is op zichzelf handelingsbevoegd. Op het gebied van financiële zaken hanteert de Stichting het 4-ogen principe. Financiële middelen kunnen slechts aangewend worden na goedkeuring van minimaal twee bestuursleden. Additionele bevoegdheden, zoals het aangaan van contractuele verplichtingen, zijn vastgelegd in het huishoudelijk regelement van de Stichting en worden in alle gevallen voorgelegd ter goedkeuring aan het voltallige stichtingsbestuur. Werknemers van de stichting, niet zijnde bestuursleden, worden marktconform betaald.

Over de Invictus Games

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben. ‘Invictus’ staat voor ‘onoverwonnen’. Het symboliseert de vechtlustige geest, van fysiek en/of mentaal gewonde militairen. Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt bereiken.

Het is onze bedoeling om de 2020 Games in het voorjaar van 2022 te organiseren in dezelfde opzet met 500 deelnemers, uit 20 verschillende landen. Zij zullen actief zijn in tien verschillende sporten. Alle deelnemers mogen, op uitnodiging en kosten van de organisatie, twee vrienden of familieleden die hebben geholpen tijdens het revalidatieproces meenemen naar het evenement.

Iedere deelnemer aan de Invictus Games heeft zijn eigen verhaal, maar allen hebben ze de innerlijke kracht gevonden om door te gaan en zichzelf op te richten. Alleen, met hulp van familie en vrienden, maar altijd mede dankzij de kracht van sport.