Invictus Games Sydney 2018 - Day 7

Founding partners

De activiteiten rondom de Invictus Games in het voorjaar van 2022 worden onder andere ondersteund door ‘founding partners’. De organisatie van het grootschalige evenement is altijd op zoek naar meer Invictus Games partners. Deze partijen ondersteunen ons niet alleen om de Games goed te kunnen organiseren, maar steunen ook initiatieven gericht op een gezonde en actieve levensstijl voor diegenen met een mentaal of fysieke handicap in de breedste zin van het woord.

Invictus Games Foundation

De Invictus Games Foundation selecteert de Host Cities voor de Spelen en zorgt ervoor dat het evenement dezelfde hoge standaard haalt als in voorgaande edities. De stichting is verantwoordelijk voor het management van de sportevenementen, voor de spelregels en de indelingen. De beslissing over het toevoegen van nieuwe sporten en nieuwe landen aan het programma is in handen van de Invictus Games Foundation. Onder de vlag van de Foundation is het evenement meer en meer uitgegroeid tot een beweging die de ‘Invictus Spirit’ in alle geledingen van de samenleving uitdraagt. De deelnemers hebben met hun inspanningen, hun doorzettingsvermogen en hun verhalen over de hele wereld velen geïnspireerd.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Sussex, prins Harry, is de beschermheer van de Games. Hij kreeg tijdens een bezoek aan de Warrior Games in de Verenigde Staten, in 2013, veel inspiratie voor de organisatie van een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. Prins Harry zag zelf hoe de kracht van sport degenen die gewond waren geraakt, of ziek waren geworden tijdens de uitoefening van hun beroep zowel fysiek, psychologisch als sociaal weer op de been kon helpen.

Ministerie van Defensie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen hun land, in ons geval Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.

Het Nederlandse ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland en de overzeese gebiedsdelen en voor hiertoe beschikbare personele, financiële en materiële middelen. Het ministerie wordt geleid door de minister van Defensie, Ank Bijleveld. Bij Defensie werken bijna 60.000 militairen en burgers. Het is daarmee een van de grootste werkgevers van Nederland. De krijgsmacht bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.

Het ministerie van defensie is ’trots’ op de komst van de Invictus Games. Minister Ank Bijleveld: ,,Het is een eerbetoon aan al die militairen die zich wereldwijd inzetten voor een betere wereld. Deze sporters hebben de kracht gevonden om, nadat ze (zichtbaar of onzichtbaar) gewond raakten, zichzelf opnieuw uit te vinden. Zij laten zien wat het betekent om Invictus te zijn: onoverwinnelijk. We zagen in Londen, Orlando, Toronto en Sydney hoe inspirerend de Games zijn. Ik weet zeker dat het ook nu een ongelofelijke ervaring wordt voor iedereen in Den Haag die de ‘Invictus Games spirit’ omarmt.’’

Gemeente Den Haag

Pauline Krikke is ‘geweldig trots’ dat de Invictus Games over twee jaar naar Den Haag komen. De burgemeester (2018) liet in een reactie op de toewijzing van de Invictus Games aan Den Haag weten enthousiast te zijn het sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger, te mogen ontvangen. ,,Ik weet zeker dat zij zich in de internationale stad van vrede en recht thuis zullen voelen. Wij als Den Haag zullen hen in ieder geval met open armen ontvangen. Ik dank de Hertog van Sussex en zijn organisatie voor het vertrouwen in Den Haag.’’

Burgemeester Van Zanen (2020) reageert op de verplaatsing van het evenement naar de zomer van 2021: “We hebben volkomen beg​rip voor het besluit van het bestuur van de Invictus Games Den Haag om dit grote, internationale sportevenement dit jaar niet door te laten gaan. De veiligheid voor deelnemers, hun dierbaren, vrijwilligers, en de toeschouwers staat voorop. Uiteraard begrijpen we ook dat deelnemers wellicht teleurgesteld zijn, omdat zij zo hard hebben getraind en toegeleefd hebben naar de Invictus Games. Initiatieven van de organiserende stichting om het evenement te verplaatsen, treden we welwillend tegemoet.”

vfonds

Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. Naast herdenken moet de bevrijding, vrijheid en vrede vooral ook gevierd én gewaarborgd worden. Dat wordt zichtbaar door de steun van het vfonds aan een aantal herdenkingsprojecten op 4 mei, en de bevrijdingsfestivals door het hele land op 5 mei.

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) richt zich op drie maatschappelijke deelgebieden:

1) erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst)

2) het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid

3) de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de internationale rechtsorde.

Het ministerie van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt op verschillende manieren aan een gezonde Nederlandse samenleving. Eén waarin we onder andere voldoende kunnen bewegen, minder roken en gezond eten. En één waar wij – als we toch problemen hebben met onze gezondheid tijdig een beroep kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis, of andere vormen van gezondheidszorg.

Er zijn helaas ook Nederlanders die langdurig hulp nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld niet zelfstandig kunnen wonen of omdat ze op leeftijd zijn. Samen met andere organisaties zet het ministerie zich in om voor hen goede voorzieningen te treffen op het gebied van onder meer wonen, onderwijs, de jeugdzorg en het vrijwilligerswerk.

Veel mensen, met of zonder beperking, beleven plezier aan sport en bewegen. Als actief sporter, als vrijwilliger of als fan. Sport helpt om je karakter te vormen, jezelf te leren kennen en te leren hoe je met anderen omgaat. Kortom; de sport creëert ontmoetingen.

Tijdens de Invictus Games gaat het niet alleen om de sporters die het beste uit zichzelf halen. Zij en hun familie en vrienden kunnen ook genieten van een levendige en gezellige sfeer in en rond de accommodaties. Zelf sporten en muziek voeren daarbij de boventoon. Er is dus volop ruimte voor onverwachte ontmoetingen. Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport is dan ook verheugd dat de Invictus Games in Den Haag kunnen laten zien dat sport in staat is bruggen te slaan tussen mensen, tussen landen en tussen culturen. Sport verenigt dan niet alleen Nederland, maar ook de rest van de wereld.